top of page

Kaffe & Tilbehør

ALT DU TRENGER TIL DIN KAFFEMASKIN

Her kan du liste opp alle produktene - kaffe og tilbehøret som du har og selger. Uten at det er en nettbutikk, men for å få frem produktene du har og så kan folk ta kontakt med deg for å bestille evt.

Kommer ikke å bruke tid på dette per nå, men vi må se på hvordan vi gjør dette på best mulig måte ettersom du ikke ønsker nettbutikk.

bottom of page